Решение об отмене чрезвычайного положения

  • Новости
  • Решение об отмене чрезвычайного положения
06.05.2020

Narodna skupština Republike Srbije na sednici održanoj dana 06.05.2020. godine ukinula vanredno stanje.

 

6 maja, 2020

Na osnovu člana 105. stav 2. tačka 2. i člana 200. Ustava Republike Srbije,

Narodna skupština Republike Srbije, na Drugoj sednici za vreme vanrednog stanja, održanoj 6. maja 2020. godine, donela je

Odluku o ukidanju vanrednog stanja

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 65/2020 od 6.5.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

1. Ukida se vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije, proglašeno 15. marta 2020. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

RS broj 19

U Beogradu, 6. maja 2020. godine

Narodna skupština Republike Srbije

Predsednik,

Maja Gojković, s.r.