Da mihi factum, dabo tibi ius

Odgovoran pristup prema svakom klijentu
Orijentisanost na rezultat
Besplatno savetovanije

O nama

Naša profesinalna orjentacija usmerena je na rezultat i individualni pristup svakom klijentu, pružajući advokatske usluge na visokom nivou.

Advokatura kao samostalna i nezavisna služba pružanja pravne pomoći za nas predstavlja izazov, a istovremeno i obavezu, da na najbolji mogući način pružimo usluge svakom klijentu.

Svoje znanje, iskustvo, sposobnosti i pravne veštine, stavljamo u službu vaših potreba da zajedno postignemo reztultat.

Širok spektar naših usluga iz oblasti građanskog i krivičnog prava zadovoljiće sve vaše potrebe.

Kako možemo da vam pomognemo?

Porodično pravo

Pružanje usluga u oblasti porodičnog prava, od strane advokata specijalizovanih za razvod, određena je samom strukturom zakona koji reguliše ovu oblast.

Krivično pravo

U oblasti krivičnog prava pružamo usluge savetovanja kao i odbranu i zastupanje pred sudovima, visina zaprećene kazne kao i vrsta krivičnog dela nisu presudni faktor da prihvatimo odbranu  u ovim postupcima, bilo da su u pitanju okrivljeni ili oštećeni.

Nasledno pravo

Nasleđivanje kao proces prelaska imovine umrlog lica na druga lica, vrlo često zahteva stručnu pravnu pomoć, bilo da je u pitanju nasleđivanje na osnovu zakona, bilo da se radi o nasleđivanju na osnovu testamenta.

Osnivanje firme

U postupku osnivanja firme, možemo Vam pomoći oko izbora pravne forme koja je prilagođena delatnosti i potrebama klijenta. Najzastupljeniji i najčešći oblik organizovanja firme jeste DOO (društvo sa ograničenom odgovornošću).

Stečaj i likvidacija

Stečaj i likvidacija, kao načini prestanka privrednih društava, sastavni su deo našeg radnog angažovanja. Zakonom je stečaj koncipiran sa ciljem da reši  probleme u poslovanju preduzeća i naplatu poverilaca, i sprovodi se reorganizacijom ili bankrotstvom.

Međunarodno privatno pravo

Problematika privatnopravnih odnosa dobija na složenosti u slučaju da se u nekom aspektu odnosa javi element inostranosti, ovo posebno stoga što privreda i privatnopravni odnosi nisu autarhični a prekogranični saobraćaj veoma živ.

Mediji o nama

Advokat Miloš Antić o pravnom značaju odricanja od roditeljstva
Gostovanje na tv Prva 17.07.2018.
Advokat Miloš Antić o troškovima obrade kredita u sudskoj praksi
Advokat Miloš Antić o poništaju braka
Miloš Antić određivanju staraoca dogovornim putem
Advokat Miloš Antić o odredjivanju staraoca dogovornim putem (de lege ferenda)
Advokat Miloš Antić o alimentacionom odnosu i obavezi izdržavanja
Advokat Miloš Antić o značajnijim institutima porodičnog zakona
Advokat Miloš Antić o elementima bića krivičnog dela prevare
Advokat Miloš Antić o nestalim licama
Advokat Miloš Antić o utvrđivanju očinstva

Pro bono

Latinsku sentencu „pro bono“ shvatili smo doslovno i uspostavili standard da za opšte dobro posvetimo svoje znanje i sposobnosti. Za klijente koji ne mogu da priušte advokata, bilo da su pravna ili fizička lica pružamo besplatne pravne usluge.Pružajući usluge „pro bono“ imamo za cilj jačanje društvene odgovornosti našim profesinalnim angažovanjem, a u korist pojedinaca i društvene zajednice.

Klijenti o nama

Postavite pitanje

Pozovite nas ili nas kontaktirajte
+381 63 737 44 37
anticadvokat@gmail.com

Vaša poruka je uspešno poslata. Hvala
Poruka nije poslata. Molimo popunite sva polja i probajte ponovo.

Poslednje vesti

Besplatni obrasci

Sudska praksa