Advokatska tarifa

  • Advokatska tarifa

PARNIČNI I DRUGI POSTUPCI PROCENjIVI PREDMETI

VREDNOST SPORA (T.br.13) PODNESAK ROČIŠTE NEODRŽANO 1/2 Pod+4.500.00 ŽALBA
do 45.000,00 9.000,00 13.500,00 9.000,00 18.000,00
od 45.000,00 do 765.000,00 13.500,00 18.000,00 11.250,00 27.000,00
od 765.000,01 do 1.507.500,00 16.875,00 21.375,00 12.937,50 33.750,00
od 1.507.500,01 do 3.015.000,00 24.750,00 29.250,00 16.875,00 49.500,00
3.015.000,01 - 6.030.000,00 33.750,00 38.250,00 21.375,00 67.500,00
6.030.000,01 - 12.015.000,00 45.000,00 49.500,00 27.000,00 90.000,00
12.015.000,01 - 24.030.000,00 56.250,00 60.750,00 32.625,00 112.500,00
24.030.000,01 - 30.015.000,00 67.500,00 72.000,00 38.250,00 135.000,00
30.015.000,01 - 121.500.000,00 na započetih 450.000,00 dinara nagrada od 67.500,00 dinara se uvećava za po 45,00 dinara 67.500,00 + po 45,00 din 67.500,00 + po 45,00 + 4.500,00 1/2 podneska + 4.500,00 podnesak + 100%
121.500.000,01 - 301.500.000,00 na započetih 1.350.000,00 nagrada od 76.680,00 se uvećava za po 45,00 din 76.680,00 + po 45,00 din 76.680,00 + po 45,00 + 4.500,00 1/2 podneska + 4.500,00 podnesak + 100%
preko 301.500.000,01 na započetih 6.750.000,00 din nagrada od 82.710,00 din se uvećava za po 45,00 din, najviše za 45.000,00 82.710,00 + po 45,00 a max do 127.710,00 82.710,00 + po 45,00 a max do 132.300,00+ 4.500,00 1/2 podneska + 4.500,00 podnesak + 100%

NEPROCENjIVI PREDMETI

VRSTA SPORA (T. br. 14) PODNESAK ROČIŠTE NEODRŽANO ŽALBA
Smetanje poseda, razvod, vršenje roditeljskog prava, neprocenjivi radni sporovi, Sporovi pred sudom časti, ostali prekršaji, prekršaji pred prekršajnim sudom po zahtevima za sudsko odlučivanje, zaštita uzbunjivača, diskriminacija i zaštita od zlostavljanja na radu, uređenje ličnih stanja, porodični (vanparnica) upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak (ZoPiI i Porodični i ostali) upravni spor (PZ i ostali), upis u APR, upravni postupak - ostali, pred privrednim društvom 24.750,00 29.250,00 16.875,00 49.500,00
prekršaji pred policijom, nasilje u porodici 27.000,00 31.500,00 18.000,00 54.000,00
službenosti, stambeni, neprocenjivi sporovi OS 33.750,00 38.250,00 21.375,00 67.500,00
prekršaji pred Prekršajnim sudom - ostali 31.500,00 36.000,00 20.250,00 63.000,00
utvrđivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom (javni prihodi, javno informisanje, carinski, devizni...), stečaj i likvidacija (neprocenjivi), upravni postupak (pred inspekcijama) i spor (pred inspekcijama i ZoPiI), domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), neprocenjivi pred PS 38.250,00 42.750,00 23.625,00 76.500,00
Ostali postupci pred državnim organom 29.250,00 33.750,00 19.125,00 58.500,00
zakonsko izdržavanje 13.500,00 18.000,00 11.250,00 27.000,00
Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa - neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), neprocenjivi sporovi VS 45.000,00 49.500,00 27.000,00 90.000,00
ostali sporovi pred Upravnim sudom 54.000,00 58.500,00 31.500,00 108.000,00
Autorski sporovi, žig, model (neprocenjivi), donošenje urbanističkih planova, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) 67.500,00 72.000,00 38.250,00 135.000,00

KRIVIČNI POSTUPAK PREDKRIVIČNII ISTRAŽNI POSTUPAK, GLAVNI PRETRES, SEDNICA VEĆA, JAVNA SEDNICA

VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO ODBRANA, ZASTUPANJE PRIVATNOG TUŽIOCA I OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA, RAZGOVOR SA OKRIVLJENIM U PRITVORU ILI ZATVORU, ZASTUPANJE MALOLETNOG OŠTEĆENOG (sa 1 započetim satom) Tar. br. 1 ZASTUPANJE OŠTEĆENOG, NEODRŽAN PRETRES, PRIJEM REŠENJA O ZADRŽAVANJU (sa 1 započetim satom) ŽALBA okrivljenog, privatnog tužioca i ošt. kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi, PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA, ZAŠTITA ZAKONITOSTI, USTAVNE ŽALBE INICIJALNI AKTI: Privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, predlog za preduzimanje dokaznih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, zahteva za naknadu troškova ŽALBA PROTIV REŠENJA: o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora, o produženju zabrane napuštanja mesta boravka, ODGOVOR NA ŽALBU, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje kriv. postupka OSTALI PODNESCI
do 3 god 31.500,00 18.000,00 54.000,00 27.000,00 13.500,00
3 do 5 god 38.250,00 21.375,00 67.500,00 33.750,00 16.875,00
5 do 10 god 49.500,00 27.000,00 90.000,00 45.000,00 22.500,00
10 do 15 god 72.000,00 38.250,00 135.000,00 67.500,00 33.750,00
preko 15 godina 94.500,00 49.500,00 180.000,00 90.000,00 45.000,00
od 30 do 40 godina i doživotni zatvor 117.000,00 60.750,00 225.000,00 112.500,00 56.250,00

UGOVORI I OPŠTI AKTI

UGOVORI I OPŠTI AKTI:
Ugovori, izjave volje 2,5% ili T. Br 13
min 24.750,00
NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI
ortački,generalni (opšti), statut, osnivački akt pravnih lica 45.000,00
korišćenje zajedničke stvari,predugovori,pojedinačni akti državnih organa i lokalne samouprave 33.750,00
zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pravnih lica 29.250,00
Punomoćje 20.250,00
ostale izjave 16.875,00
o posluzi 24.750,00
o trgovinskom zastupanju ili posredovanju,opšti akti pravnih lica 38.250,00
Opšti akti državnih organa i lokalne samouprave 56.250,00

OSTALE RADNJE

OSTALE RADNJE:
Zastupanje više stranaka i više kumulativnih zahteva jednim podneskom, rad noću od 22,00 do 7,00, vikendom i praznikom, nagrada za više procesnih radnji istog dana u krivici - uvećanje po 50% Sastanci i konferencije 13.500,00 Započeti sat 4.500,00
Dopisi 4.500,00 Izdavanje podataka katastra - 2.250,00 Opomene, pregled i razmatranje spisa
50% T. Broja
Pregled zemljišnih i drugih knjiga, izvodi, prepisi, pravosnažnost i izvršnost 30% T. Broja
Pravni savet 100% % T. Broja