Konsultantske usluge u oblasti investiranja i stranih ulaganja

  • Pravna lica
  • Konsultantske usluge u oblasti investiranja i stranih ulaganja
Pravna pomoć u razvijanju vašeg biznisa Konsultantske usluge u oblasti prodaje Poresko savetovanje i finansijske usluge
Pravne i ugovorne usluge Poreske prijave Poreska oslobođenja

U okviru konsultanstkih usluga u cilju rešavanja vaših potreba  možemo vam pružiti sledeće usluge: konsultantske usluge u unapređenju izvoza i uvoza, konsultanstke usluge u oblasti prodaje, poresko savetovanje i finansijske usluge, organizacioni razvoj, liderstvo, pravne i ugovorne usluge, upravljanje sistemima, komunikacije, usluge podrške u upravljanju i poslovanju.

Takođe, velikim iskustvom u radu sa domaćim i stranim klijentima, možemo Vam uspešno pomoći u oblasti podnošenja svih vrsta poreskih prijava,  i to bilo kao fizička lica bilo kao pravna lica. Na kraju u nekim situacijama postoje poreska oslobođenja za poreske obaveze, tada je potrebno angažovati advokata kako bi se na pravilan i potpun način ispitale sve okolnosti slučaja i prikupila potrebna dokumentacija u cilju uspešnog rešavanja ovog pitanja.