Stečaj i likvidacija

Konsultacije u slučaju likvidacije Mirno rešavanje sporova Zastupanje pred Privrednim sudom
Pokretanje i vođenje stečaja Pokretanje i vođenje likvidacije Reorganizacija kao mogućnost izbegavanja stečaja

Stečaj i likvidacija, kao načini prestanka privrednih društava, sastavni su deo našeg radnog angažovanja. Zakonom je stečaj koncipiran sa ciljem da reši  probleme u poslovanju preduzeća i naplatu poverilaca, i sprovodi se reorganizacijom ili bankrotstvom. Imajući u vidu da cilj stečaja predstavlja najpovoljnije kolektivno namirenje stečajnih poverilaca ostvarivanjem najveće moguće vrednosti stečajnog dužnika, to zastupanje, bilo društva nad kojim je otvoren stečaj, bilo stečajnih poverilaca zahteva vrlo profesionalan i odgovoran pristup.

Likvidacija predstavlja redovan način prestanka privrednih subjekata uz potpuno namirenje poverilaca privrednog društva, i sprovodi se kada društvo ima dovoljno sredstava za pokriće obaveza, ali postoje drugi razlozi za prestanak društva.

U određenim slučajevima kada kompanija nema dovoljno novca, a ima mogućnosti da radi potrebno je od strane stručnih advokata napraviti dobar plan reorganizacije kako bi se firma revitalizovala i konsolidovala te nastavila da posluje na tržištu.