Privredni sporovi

Konsultantske usluge Mirno rešavanje sporova Pravni dokumenti i arbitraža
Sastav žalbi, podnesaka, prigovora Sporovi između firmi

Privredni sporovi koji mogu nastati između privrednih subjekata predstavljaju poseban izazov za našu kancelariju. Zahvaljujući taktičkim sposobnostima, znanju i iskustvu stečeniom prethodnim radom, uspeh u ovakvim sporovima je na zavidnom nivou.

Ova vrsta sporova, kao specijalizovanih, poverena je privrednim sudovima za koje se pretpostavlja da će ih kvalifikovanije i uspešnije rešavati, i ovaj se postupak u nekoliko razlikuje od redovnog parničnog postupka, što zahteva „par excellence“ visok nivo pravnog obrazovanja ali i određene pravne veštine.

U ovim postupcima sud sudi uglavnom na osnovu isprava odnosno dokumenta koji postoje između pravnih lica kao sredstva dokazivanja, te je na taj način sam postupak ubrzan i efikasan.Svakako je ovaj postupak obeležen brojnim osobenostima u smislu kraćih rokova, brzine zakaziavnja ročišta, kraćih rokova zastarelosti.