Utvrđivanje očinstva

Ocem deteta koje je rođeno van braka smatra se muškarac čiji je očinstvo utvrđeno priznanjem, odnosno čije je očinstvo utvrđeno pravnosnažnom sudskom presudom.

Iz obrazloženja:

Prema utvrđenom činjeničnom stanju, mal. B. koji je rođen ... godine, začet je u periodu kada su njegova majka, ovde tužilja i tuženi bili u emotivnoj i intimnoj vezi. Iz nalaza i mišljenja DNK Centra za genetiku u Beogradu utvrđeno je da je 99,99999998% verovatnoće da je tužilac biološki otac mal. BB koji rezultat se smatra potvrdom očinstva. 

Polazeći od utvrđenog činjeničnog stanja, pravilno su nižestepeni sudovi usvojili tužbeni zahtev i utvrdili da je tuženi biološki otac mal. BB, maloletno dete poverili majci na samostalno vršenje roditeljskog prava, istovremeno uredivši i način održavanja ličnih odnosa deteta sa ocem, kao roditeljem sa kojim dete ne živi i obavezali tuženog da doprinosi izdržavanju deteta u odgovarajućem procentu.

Odredbom člana 59. stav 1. i 2. Porodičnog zakona, propisano je da dete ima pravo da zna ko su mu roditelji i da to pravo može biti ograničeno samo ovim zakonom. Odredbom člana 45. stav 4. Porodičnog zakona, propisano je da se ocem deteta koje je rođeno van braka smatra muškarac čiji je očinstvo utvrđeno priznanjem, odnosno čije je očinstvo utvrđeno pravnosnažnom sudskom presudom.

Imajući u vidu da je maloletni BB (rođen ... godine) začet u periodu kada su njegova majka, ovde tužilja i tuženi bili u emotivnoj i intimnoj vezi i da je na osnovu analize DNK materijala izvršene od strane nadležne zdravstvene ustanove - DNK Centra za genetiku, utvrđeno da verovatnoća da je VV biološki otac mal. BB iznosi 99.99999998%, to je po oceni Vrhovnog kasacionog suda pravilan zaključak nižestepenih sudova da je tuženi biološki otac mal. BB.

Suprotno navodima revizije tuženog kojima se ukazuje da nije u mogućnosti da prirodnim putem začne dete, s obzirom da se sa svojom suprugom duži niz godina leči od steriliteta, zaključak o osnovanosti tužbenog zahteva zasnovan je na nalazu i mišljenju DNK Centra za genetiku u Beogradu o utvrđenoj verovatnoći od 99,99999998% da je tuženi biološki otac mal. tužioca, koji rezultat se smatra potvrdom očinstva, posebno kod činjenice što je sud uvidom u medicinsku dokumentaciju nesumnjivo utvrdio da nije isključena mogućnost da tuženi zbog svog zdravstvenog stanja začne dete, već da je ta mogućnost samo smanjena.

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev. 314/18 od 24. 1. 2018)