Suđenja za vreme vanrednog stanja

  • Vesti
  • Suđenja za vreme vanrednog stanja
19.03.2020

VISOKI SAVET SUDSTVA doneo je 18.03. 2020. godine zključak da će se u  toku trajanja vairednog stanja održavati samo suđenja koja ne trpe odlaganje. Pod suđenjima koja ne trpe odlaganja u prvom stepenu smatraju se:

U krivičnoj materiji, suđenja u predmetima:

-           u kojima je određen pritovor ili se traži određivanje pritvora,

-           koja se vode za krivična dela iz člana 235, 248 i 249 KZ,

-           protiv maloletnih učinilaca krivičnih dela, odnosno gde je oštećeni maloletno lice u vezi krivičnih dela protiv polne slobode iz glave XVIII KZ,

-           koji se odnose na nasilje u porodici ,

-           u kojima postoji opastnost od zastarelosti,

-           za krivična dela izvršena za vreme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem.

U svim ostalim predmetima počev od 19.03.2020. godine pa do okončanja vanrednog stalja glavni pretresi se odlažu.

U građapskoj materiji, suđenja u predmetima:

-           u kojima treba odlučiti o privremenoj meri (određivanju, produženju ili ukidanju),

-           u kojima se odlučuje o merama zaštite od nasilja u porodici,

-           u kojima se odlučuje o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija u

sredstvima javnog informisanja,

-           u kojima se odlučuje o zadržavanju u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost u oblasti neuropsihijatrije, kao i

-           izvršenja izvršnih isprava u vezi sa porodičnim odnosima.

U svim ostalim predmetima počev od 19.03.2020. godine pa do okončanja vanrednog stanja ročišta se odlažu.